• SLIK BLIR DET: Den seksarmede rundkjøringen på Blørstadlokket blir sørlandets største. Tunnelene vil ta unna 15-20.000 biler i døgnet. Grovt regnet vil anlegget koste rundt 100 millioner kroner. FOTO: Statens vegvesen/Dynagraph

Her kommer Sørlandets største rundkjøring

Den store gropa i Fiskådalen skal blant annet romme en stor tunnelportal i to løp og Sørlandets største rundkjøring, når anlegget står ferdig.