BIRKENES: Kanskje var de folkevalgte påvirket av det vakre juletreet. I alle fall ble gårdsdagens budsjettordskifte noe av det mest fredsommelige vi har vært ute for. Hele greia var så fort unnagjort av politikere og kommuneansatte hadde halvannen time igjen til den avtalte julemiddagen da debatten ebbet ut.De folkevalgte vedtok et budsjett på 147 millioner der oppvekst og kultur fikk 42,6 prosent og helsesektoren 33,2. Store utbyggingsoppgaver venter, og det ble vedtatt å ta opp lån på 11,7 millioner til den planlagte om— og utbyggingen av sykehjemmet. Videre lån på to millioner til ut- og ombygging av skolene.I miljø- og næringsutvalget hadde Nils Olav Eikenes (H) foreslått at arbeidet med Tobias Jorde måtte føres opp med 250.000, noe som ble vedtatt. Og et forslag av Roald Mollestad (Sp) i det samme møtet ble også banket gjennom. Dette gikk ut på å opprettholde tilskuddet på 15.000 til Aust-Agder Forsøksring.Det tas opp et lån på 400.000 til et ubundet kapitalfond, og lån til IKT blir redusert med 600.000 til 1,9 millioner. Lån til bil til hjemmesykepleien reduseres med 50.000 til 200.000. Videre ble det bevilget 40.000 mer til gjennomføring av tiltak i rusmiddelpolitisk handlingsplan.Av andre lån kan vi nevne 2,6 millioner for bygging av omsorgsboliger på Birkenesheimen, og til sammen lån på 900.000 til investringer innen vann og avløp.En tilfreds ordfører Harald Vestøl (H) mente arbeidet med budsjettene i kommunen gikk greit. Man har flere samlinger i året, den første alt på vårparten.- Dette er ikke noe uansvarlig budsjett, men svært nøkternt, sa han. Mens Ole Tobias Haugland (Ap) mente at en overbudspolitikk var det ingen som var tjent med.