VENNESLA: — I kuldeperioder må en snøkanon gå kontinuerlig, og det har vært et problem ettersom driften var basert på dugnad. Men nå har vi fått til et samarbeid med parkavdelingen i Kristiansand kommune, sier Tonstad. Snøkanonen er også flyttet fra skiløypa til hoppbakken. Dette mener Tonstad skal gjøre produksjonen av snø enklere, også for lysløypa på halvannen kilometer. - Produksjonen blir til i et samarbeid mellom parkavdelingen og dugnad fra klubbene. Jeg regner med at vi setter i gang produksjonen i desember, avhengig av når det ser ut til å bli stabilt kaldt, sier Tonstad. Produksjon av snø krever nemlig aller helst fire-fem kuldegrader, og jo kaldere temperatur jo mer effektiv snøproduksjon.