LILLESAND:— eTeateret er spennende og bra for Lillesand. Derfor har jeg vært engasjert. Det sier statssekretær Solveig Solbakken i Barne- og familiedepartementet. I går kunne statssekretæren som bor i Lillesand fortelle at både hennes departement og Kirke- og utdanningsdepartementet har bevilget 50.000 kroner hver til forprosjektet.- Innholdet i prosjektet er så bra både på ungdomssiden og på skolesiden. eTeateret gir plass til ungdomskafé, nettbaserte aktiviteter og videoverksted, som er nydelig for ungdom. Og prosjektet gir skolene kjempemuligheter innen mediaundervisning. Teknikken med e-kino er allerede overmoden, men det er ikke så mange i Norge som har grepet fatt i dette. Derfor må idémakerne og de som har fulgt opp prosjektet roses. Det gjør vi veldig gjerne, sier Solveig Solbakken.- Vil departementet følge opp selve prosjektet med penger?- Det kan jeg selvfølgelig ikke love, men vi venter en søknad. Jeg jobber veldig gjerne for dette prosjektet, sier Solbakken.Anerkjennelse

— Vi er veldig glad for pengene fra departementene. Det betyr at forprosjektet har en skikkelig finansiering. Det ligger dessuten en stimulering og en anerkjennelse i dette, sier Paul Flaa, leder for utvalget som arbeider med eTeateret i Lillesand.Med de 100.000 kronene fra departementene er dette forprosjektet mer enn fullfinansiert. Det var søkt om 75.000 fra tre departementer, i stedet får man 100.000 fra to av dem. Til sammen er forprosjektet budsjettert med 300.000 kroner. Det er gitt 100.000 fra Lillesand kommune, 100.000 fra «Sørlandets elektroniske hovedvei» og 37.000 fra Film og Kino, i tillegg til de 100.000 kronene fra departementene.- Det er helt fantastisk. Det viser hvor stor betydning dette prosjektet har, sier kulturkonsulent Cecilia Solberg, som har vært initiativtager til eTeateret sammen med filmmannen Jan-Robert Jore. De har planlagt en ny og tidsriktig kulturinstitusjon i Lillesand, der det gamle teateret tar i bruk moderne teknologi og gir det frivillige kulturlivet et stort løft. Denne ideen har vakt stor oppmerksomhet og skal presenteres som ett av to pilotprosjekter på Filmfestivalen i Haugesund på et seminar som åpnes av statsråd Trond Giske 1. september.Nå knytter det seg stor spenning til om politikerne i Lillesand vil gå inn for prosjektet som er kalkulert til ti millioner kroner. Av dette er 7,1 millioner tenkt dekket ved bruk av ansvarlig lån fra Agder Energi. Saken skal behandles i driftsutvalget onsdag til uken og i bystyret 5. september.