• Målet for den nye veien er blant annet at kjøretiden fra E 18 og til terminalen på Kjevik skal reduseres. FOTO: Statens vegvesen

Her kommer den nye veien til Kjevik

Den nye veien til Kjevik vil få en helt annen trasse en dagens vei. Den vil gå i tunnel gjennom Moneheia og på sørsiden av rullebanen. Prisen blir 1,5 milliard.