VENNESLA: — Vi er ikke glad for at det ikke finnes penger til Samkom skole. Men med vedtaket vi gjør i dag, sier vi reeelt at vi skal starte planleggingen. Nå skal vi gå ut og finne ut hva det skal koste. Det er et godt stykke på veien, sa Eivind Drivenes (Sp) til trøst i kommunestyret i går.I går ble sluttstrek satt for budsjettdebatten om blant annet utbygging av den mangelfulle Samkom skole. Det endte altså med flertall for at det ikke settes av penger fra neste år av.Fire partier (KrF, H, Sp og V) gikk sammen om et forslag som i realiteten vil utsette byggingen på ubestemt tid. Da hjalp det lite at både Ap, SV og Frp hadde satt opp straksmidler på sine budsjettforslag.Men kvelden i går ble ikke helsvart for elever og lærere på Samkom. Politikerne ble enige om å støtte følgende forslag: «Kommunestyret tar til etterretning behovet for spesialrom på Samkom skole, og forutsetter at det utredes alternative planer for å imøtekomme dette behovet. Bevilgninger til dette søkes innpasset ved senere rullering av økonomiplanen.»Hele kommunestyret ble enig om at dette skal tolkes dithen at planlegging av skoleutbygging skal settes i gang straks. Dermed blir det mulig å innhente priser og vurdere ulike utbyggingsalternativer alt etter nyttår. Men hodepinen med å finne penger, er fremdeles like verkende.Ellers var det forslaget om offentlig toalett i sentrum som ble heftigst debattert i kommunestyrets budsjettmøte. Forslaget kom inn fra venstre i tolvte time i går. Det var SV som ropte høyest om at nå var det på tide å å få dette toalettet opp å stå, ikke bare prate om det. Derfor foreslo partiet å få offentlig toalett inn i budsjettet nå, til en kostnad av 90.000 kroner i året.Til glede for tissetrengte handlende og turister i Vennesla sentrum, er lokalpolitikerne tydelig på glid i toalettspørsmålet. Forslaget fikk nesten halve kommunestyrets tilslutning; 16 stemmer fra SV, Frp og Ap.Men de andre partiene ville heller vente, og ta med toalettet i den store helhetsplanen for sentrumsutvikling. Dermed ble det flertall for det.inge.dalen@fedrelandsvennen.no