Oslo (NTB): Retten fant ikke at hennes korte samboerskap med Kvisler var av en slik karakter at hun skulle slippe å forklare seg. Lagmann Jan Martin Flod opplyste at Andreassen kunne påkjære rettens kjennelse til Høyesteretts kjæremålsutvalg, men hun samtykket i å la seg utspørre. Aktor startet umiddelbart å stille vitnet spørsmål.Andreassen ønsket å trekke alle sine tidligere forklaringer fordi hun hevdet at de var avlagt under press. Hun hevdet videre at hun ikke var blitt gjort oppmerksom på at hun kunne ha nektet å forklare seg til politiet da hun ble pågrepet sammen med Kvisler i januar 2001.Andreassen nektet også å forklare seg videre i saken. Retten trakk seg tilbake for å vurdere kravet, men kom fram til at Andreassen likevel måtte forklare seg.Joe Erling Jahrs forsvarer, Tor Erling Staff, ga uttrykk for at retten ikke skulle ta hensyn til hennes ønske om ikke å forklare seg. Ole Nicolai Kvislers forsvarer, Tor Martin Kindem, var av motsatt oppfatning og mente hun ikke hadde forklaringsplikt.Veronica Andreassen var samboer med Ole Nicolai Kvisler (23) på det tidspunktet da Benjamin Hermansen (15) ble drept på Holmlia 26. januar 2001.Andreassen var tiltalt da Holmlia-saken var oppe i Oslo tingrett i januar og hadde derfor ingen plikt til å forklare seg på en måte som kunne skade hennes eget forsvar.Forholdet til Kvisler skal ha tatt slutt i perioden mens de satt i varetekt og ventet på at saken skulle komme opp i tingretten. Når hun nå er innkalt som vitne i straffesaken mot Kvisler og Joe Erling Jahr (21), er hun derfor pliktig til å forklare seg sannferdig overfor lagmannsretten