Avly­ser for andre gang. – Sier litt om situa­sjo­nen for pale­sti­nerne