Disku­terte kommune­direk­tørens avgang i lukket møte