Fem dager etter at tenårin­gene ble dømt for ran, ble de tatt av poli­tiet igjen

foto