Har ikke bil – men frykter de nye bomstasjonene

foto