MANDAL: Nestleder Lill Tony Ramvik i Mandal bygningsråd mener teknisk etat har gått bak ryggen på rådet når det innført øyeblikkelig maleforbud i bevaringsområdene.— Dette går over stokk og stein. Å si at etaten har handlet overraskende, er mildt sagt. Etter min oppfatning har ikke etaten fulgt spillereglene, sier Lill Tony Ramvik.Ramvik påpeker at teknisk sjef, byggesakssjefen og reguleringsarkitekten var til stede da bygningsrådet behandlet fargebruken tirsdag. Hun mener at de allerede da burde ha sagt fra at de planla øyeblikkelig forbud. Ramvik uttaler at bygningsrådet gjorde det helt klart at spillereglene måtte følges uansett hva konsekvensene kunne bli.- Dersom bevaringsområdene i Mandal endrer farge og karakter, må Fylkesmannen ta det fulle og hele ansvar, sier Lill Tony Ramvik.- Akkurat nå kan det virke som om Fylkesmannens stab ikke er sikre på om det ble gjort en riktig avgjørelse da Einar Rafoshei-Klev fikk medhold på klagen om fargevalg og uttalt at ny farge på bolig ikke er fasadeendring. Hadde Fylkesmannens jurister vært sikre på at de har rett, er det vanskelig å forstå at teknisk etat kan få godkjennelse til øyeblikkelig forbud. Uansett har Fylkesmannens utspill skapt fullstendig forvirring, sier Lill T. Ramvik.Ramvik peker på at avslag på ønskene om annen maling enn hvit er gitt i tro på at det var hjemmel i bevaringsplanen, en plan Fylkesmannen var med på å utarbeide og stadfeste.- Det er ikke første gang Fylkesmannen kommer fram til at en stadfestet plan mangler hjemmel. Det samme gjaldt for kommunedelplanen for Harkmark. Dette gjør det håpløst å være politiker, sier Lill Tony Ramvik.(May 14 1999 8:45AM)