Nytt utvalg ivaretar distrikts- og regionalpolitikk