- Moralsk forkastelig utleiepris

Høyres Peter Gitmark reagerer kraftig på prisen Agder poltiidistrikt må betale for å leie lokaler i justisbygget i Kristiansand.