Innbrudd på Hovden

Forbipasserende oppdaget knust rute og innbrudd i Hovden-hytte.