kristiansand: Det sa direktør Erlend Høyersten på et seminar om «Å banne i kjærka», arrangert på Sørlandets Kunstmuseum fredag.Temaet var kirkerommet og kunsten, i videste forstand; bilder, musikk, bevegelse, poesi.— Ville Kjell Nupens glasskunst som altertavle i Søm kirke vært mulig uten debatt for tretti år siden, og er det mulig å definere regler og normer, eksemplifiserte debattleder Alf Kjetil Igland.Biskop Olav Skjevesland redegjorde kort for de rent juridiske begrensninger i bruken av kirkerommet og sa at det ikke skal brukes til kommersielle formål.- Jeg vil verne om helligstedet og si nei til trivialiteter. Jeg er ikke for borgerlig snerpethet og kan tåle mye. Men det fins grenser, som i en domkirke - byens storstue - kanskje må være noe romsligere, sa biskopen.Men hvor grensene går fikk vi ikke vite, verken av biskopen eller de andre paneldeltakerne.Kunstner Johan Otto Weisser pekte på en iboende konflikt mellom Kirken og kunsten. Ikke på grunn av ond vilje, men som følge av ulike ståsteder.- Når de to møtes, er det Kirken som har svaret. Men kunsten er ikke interessert i svaret, bare å stille spørsmålene. Når vi gjør noe Kirken ikke liker, sier de det er blasfemi. Kunstens etiske standard er ikke mindre forpliktende enn Kirkens. Det som er blasfemi, det er julekonsertene. Jeg minner om at de som ble kastet ut av tempelet ikke var kunstnerne, men pengevekslerne, tordnet Weisser.Kirkefestspill-leder Frøydis Lind skal ha bannet i kjerka ved flere anledninger i festspillsammenheng, og hun skal være medskyldig i at applaus nå er tillatt i Domkirken.- Kirken bør ha et åpent og tolerant kunstsyn, men ikke bli et teater. Kanskje blir kirkerommet et helligere sted hvis vi banner i det - fordi vi oppfatter at det ikke passer, undret hun.- At vi banner i kjerka er ikke det verste som kan skje. Det verste er at vi banner uten at noen reagerer. Vi som jobber i kirken er kanskje den største trusselen fordi vi kan medvirke til at bruken av kirkerommet trivialiseres, sa Dag Nordbø.I tillegg til de nevnte satt også Margrethe Erikstad og Arne Omland i panelet. Et sekstitall publikummere var møtt fram, men Fædrelandsvennen måtte forlate møtet før de slapp til.