KRISTIANSAND: — Boksene skal plasseres på steder hvor det er mye ulykker. Målet er lavere fart, sier Arnfinn Ekberg, avdelingsingeniør i Statens vegvesen.

Sammen med politiet har Statens vegvesen foreslått en betydelig økning i antall fotobokser over hele landet. I Aust- og Vest-Agder kan det komme 27 nye fotobokser innen 2009. Totalt vurderes det å sette ut 236 nye fotobokser på 119 veistrekninger i Norge.

— Vi ser blant annet på ulykkesstatistikk og på hvor vanskelig det er for politiet å drive ordinær fartskontroll. Det er strenge kriterier for hvor man kan sette opp fotobokser, sier Oddmund Jensen i Agder politidistrikt.

To i Baneheitunnelen

Det er blant annet foreslått to nye bokser i Baneheitunnelen. Tidligere undersøkelser har vist at rundt halvparten av bilistene som kjører gjennom bytunnelene kjører 10 kilometer i timen over fartsgrensen.

— Vi har tatt en god del førerkort i Baneheitunnelen, sier Egil Lesland i Agder Politidistrikt.

Politiet og vegvesenet har ikke fastsatt noe konkret mål med økningen av fotobokser.

— All overvåkning har til formål å redusere antall drepte og varig skadde i trafikken, men vi har ikke satt oss et spesielt mål, opplyser Oddmund Jensen.

Digitale

De nye boksene vil alle bli digitale. Det betyr at bildene som tas av fartssyndere overføres direkte til Statens vegvesen, og så til politiet som gir ut forelegg. Bildet forlater fotoboksen med en gang, og den kan dermed ikke gå tom for film. Boksene fungerer ellers på samme måte som de tradisjonelle.

— For de kjørende har det ingen betydning, fastslår Jensen.

De 27 nye fotoboksene på Agder er foreløpig kun lagt fram som et forslag. Den endelige beslutningen som skal tas sammen med veisjefen gjenstår.

hilde.svenning@fedrelandsvennen.no