• Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som selv deltok i forhandlingene med regjeringspartiene og Venstre, mener det er en fornuftig løsning å bevare Agder som et eget distrikt. FOTO: Reidar Kollstad

- Agder bevares som eget politidistrikt

— Hvis lekkasjene i VG stemmer og det blir over ti politidistrikter, så ligger alt til rette for at Agder bevares som et eget distrikt.