• I august blir kultursjef Odd Arild Nordli pensjonist - etter 37 år i kommunen. Han har drevet fram og reklamert for mye kultur på de årene. FOTO: Frode Lindblom

Nordli slutter etter 37 år i kommunen

Han begynte som lærer og slutter som kultursjef. Odd Arild Nordli (64) blir pensjonist i august.