• statens.jpg

To advarsler til fastlege

Lege Harald Reiso i Arendal har fått to advarsler fra Statens helsetilsyn for alvorlige brudd på helsepersonelloven.