— Det er ingen tvil om at utfordringene vi står ovenfor er store i olje og gassnæringen, og i den omstillingen både leverandører og oljeselskapene må gjennom. På den andre siden gjør vi mye, særlig i Agder-fylkene, for å øke etterspørselen av denne typen kompetanse og kunnskap. Vi la vegselskapet her, og vi har økt vegbevilgningene. Så har vi også en god nyhet i dag. Vi gir 6 millioner til det regionale forskningsfondet, for at de skal være med som en partner i denne utviklingen, sier statsminister Erna Solberg til Fædrelandsvennen.

Diskuterte utfordringer

Statsministeren var søndag i Kristiansand for å støtte lokkallagene i valgkampen.

Turen gikk da blant annet innom Fiskebrygga hvor hun traff blant andre NOV-direktør Tor Henning Ramfjord til samtale om arbeidslivet på Sørlandet.

De snakket om situasjonen til NOV, forskning ved UIA og hvordan landsdelen kan sysselsette de som mister jobbene sine i oljenæringen.

- Regjeringen har sett Sørlandet

- En NAV-rapport fra forrige uke viser at Sørlandet har høyest arbeidsledighet i landet. Hva tenker statsministeren om det?

— Jeg tenker at det er viktig med de tiltakene vi gjør. Denne regjeringen har sett Sørlandet på en måte som få regjeringer tidligere har gjort i forhold til infrastruktursatsing, på vegselskap og på fornying. Jeg tror det er viktig å få til en snuoperasjon. Men så kan man ikke komme bort fra at dette er det området med best klima i landet, og at en del mennesker utenfor arbeidslivet vil velge å bosette seg der det er best klima.