Høybråten tror samarbeidsregjeringen kan komme tilbake