Langt igjen til likestilling i styrene

38 prosent av de private allmennaksjeselskapene oppfyller kravet til kvinnerepresentasjon i styrene.