• FOTO: André Løyning

Ny utsikt for Vilhelm Krag?

Hva er det som rager over Vesterveien?