– Vi er avhengig av tillit – det er avgjørende at det ikke stilles spørsmål om gjennomgangen som nå skal gjøres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. – Vi er avhengig av tillit – det er avgjørende at det ikke stilles spørsmål om gjennomgangen som nå skal gjøres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Heiko Junge

Politidirektoratet overlater politigransking til Justisdepartementet