Beste by på sykkel

Av de sju største byene i Norge er Kristiansand aller best på sykkel. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2009) viser at sykkelandelen i Kristiansand økte fra sju til ni prosent fra 2005 til 2009.