Custom Cars må fjerne E 18-skilt

Statens vegvesen mener dette skiltet er trafikkfarlig og har gitt Custom Cars tre uker på å fjerne det.