• Sørlandsruta skal også i fremtiden betjene busskundene i vest. FOTO: Arkiv/Roar Greipsland

Sørlandsruta beholder ruta

Sørlandsruta AS får kjøre buss i Mandal, Lindesnes og Lista de neste årene. Men de får dårligere betalt enn tidligere.