• MARKERING: Mange har søkt kirken etter terrorhandlingene. Søndag inviterer kirketjener Per Emil Simonsen (f.v.), prest Aud Sunde Smemo og domprost Bjarne Sveinall til minnegudstjeneste i Kristiansand. FOTO: JORUNN JENSEN FOTO: Jorunn Jensen

- Vi har behov for å komme sammen

Søndagens minnegudstjeneste i Domkirken er Kristiansands offisielle markering etter terrorangrepene.