Vitne fikk 9000 i bot

En mann fra Kristiansand er ilagt en såkalt rettergangsbot på 9000 kroner fordi han ikke møtte fram som vitne i lagmannsretten etter at han var lovlig innkalt.