• NY PERIODE PÅ STORTINGET: Freddy de Ruiter (her sammen med Line Vennesland) ser ut til å få en ny periode på Stortinget etter at Inge Tellef Mørland trakk seg fra nominasjonskampen. FOTO: Roald Ankersen

Mot ny periode på Stortinget for de Ruiter

— De Ruiter er tilskuer på Stortinget, sier Helge Røed.