• SAMARBEID ELLER FUSJON: Universitetsrektor Torunn Lauvdal kan starte ett treårig prosjekt med tanke på samarbeid eller fusjon med Telemark. Noe hun ikke har noe imot. FOTO: CHRISTIAN STORJORD

Strid om fusjonsplaner

Fakultetene ved Universitetet i Agder (UiA) ønsker ingen sammenslåing med Høgskolen i Telemark (HiT) med ett unntak. Teknologimiljøet i Grimstad vil gjerne slå seg sammen med miljøet i Porsgrunn.