• VIL BYGGE STORT: Private Søndagsbakken barnehage i Vennesla drives av Normisjon. Barnehagen har truet med å stenge, men er nå i dialog med kjeden Læringsverkstedet om en ny, stor enhet. Til venstre bak ses Vennesla videregående. FOTO: Frode Lindblom

Legger ned eller bygger stort

Lille Søndagsbakken barnehage i Vennesla er i samtale med kjeden Læringsverkstedet om en storutbygging.