Høynet med en million

Norsk pasientskadeerstatning mente 365.00 kroner var passe for et amputert bein. Beløpet ble høynet med en million kroner.