• VIL FUSJONERE: Ledelsen ved de to utdanningsinstitusjonene møttes tirsdag for å diskutere videre samarbeid. De ivrer for å slå sammen Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. Fra venstre: rektor og styreleder ved UiA, Torunn Lauvdal, rektor ved HiT, Nils Kristian Bogen og styreleder ved HiT, Rune Nilsen.

De skal utrede UiA-fusjon

Etter nyttår begynner Universitetet i Agder (UiA) og Høgskolen i Telemark (HiT) arbeidet med å utrede et felles universitet for Agder og Telemark.