- Folk må passe på tingene sine

Politiet ber folk sikre båtene sine etter beste evne i forbindelse med stormen som nå blåser langs kysten.