• Kristin Tofte Andresens eiendom i Amerikaveien i Søgne. Da hun søkte om å fradele tre tomter på eiendommen, fikk hun først nei, siden ja – da rådmann Kim Høyer Holum overprøvde den negative innstillingen til saksbehandleren. Han blir anklaget for å ha vært inhabil og for å ha gitt Tofte Andresen særfordeler på grunnlag av deres vennskap. For Tofte Andresen, som er påtroppende assisterende fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune, har fradelingen stor økonomisk betydning. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Mener Søgne-rådmann ga venn særbehandling

Rådmann Kim Høyer Holum i Søgne anklages for å ha vært inhabil da en sak som angikk en venn av ham ble behandlet.