• FOTO: Torstein Øen

Nye oljeflak observert ved Østre Randøya

På østsiden av Østre Randøya har statens Naturoppsyn funnet tre nye oljeflak som har truffet land.