Bevilget 15 millioner kroner til byens private barnehager

Et enstemmig formannskap ga i dag etter for det massive presset og bevilget 15 millioner kroner til de private barnehagene.