• FOR: Sps Eivind Drivenes var en av pådriverne for at venndølene må få lov å spørre om ting i kommunestyret. FOTO: Odd-Inge R nning Uleberg

Åpner talerstolen for bygdefolket

Venndølene skal få anledning til å tale direkte til politikerne fra kommunestyrets talerstol.