Øvelseskjørte med alkohol i blodet

Ledsageren hadde mer i promille enn øvelseskjøreren.