• FÅR SKUTERGJESTER: Lensmann i Bygland, Sigurd Langeid, har opplevd vintrar då det er fleire ulukker på snøskuter enn i biltrafikken. Han registrerer mellom anna at folk utanfrå Setesdal tek med seg snøskuter til dalen for å køyre i utmarka. FOTO: Kristin Ellefsen

Melder ikkje frå om skuterulukker

Politiet i Setesdal trur skuterkøyring utan løyve og i påvirka tilstand fører til at folk ikkje melder frå om ulukker. I tillegg bløffar dei til legen når dei treng hjelp.