• BEKYMRET: Ordfører Arne Thomassen i prat med Ottar Stordal, leder i Utdanningsforbundet i Lillesand kommune. Begge er bekymret for skolene, som må kutte tre millioner og redusere i antall lærerstillinger. Rådmann Jan Henning Windegaard og økonomisjef Marianne Tovsen har nettopp lagt frem budsjettforslaget for 2013. FOTO: Hildegunn M. Aslaksen

Ordføreren er bekymret for skolene

— Dette er det strammeste budsjettet jeg har sett på de fjorten årene jeg har vært i politikken, sier ordfører Arne Thomassen (H).