Mange ofre i politikonflikten

Ringvirkningene av konflikten i Agder politidistrikt har gjort at mange har sluttet i jobben.