KRISTIANSAND: Voldtektsforsøket fant sted i mars i år. I tingretten ble straffen også fastsatt til to år, derav seks måneder betinget. Straffeutmålingen i lagmannsretten var dermed noe gunstigere for den domfelte. Også oppreisningserstatningen ble redusert av lagmannsretten fra 80.000 kroner til 60.000 kroner.

Den domfelte har hele tiden nektet for voldtektsforsøket.