Stoppet jenter på ATV

Fire jenter i alderen 10-14 år ble stoppet av politiet på en uregistrert firehjuling.