Fem har tilstått dynamittyveri

Alle de fem unge mennene som er pågrepet etter dynamittyveriet i Kvinesdal har nå tilstått å ha vært med på tyveriet.