• 1983: I 1983 var det bare den forurensingsglade grønska som levde på bunnen av byfjorden. FOTO: Per Arvid Åsen

Taren trives i Byfjorden

Tang og tare trives som bare det i Byfjorden. Marinbotaniker Per Arvid Åsen er oppløftet over den store forbedringen.