Stjal safe fra restaurant

Hartmanns brygge har i løpet av natten hatt besøk av uvedkommende.