Vil ha kristne flyktninger

Frp-eren Odd Gunnar Tveit ønsker at man krever å få flyktninger fra den kristne kulturkretsen til Birkenes.